Dodaj darmowe ogłoszenie motoryzacyjne!
Skip Navigation LinksAuto Giełda : Regulamin
 
 
Audi A6 2,4
benzyna + gaz, 2005 rok
Cena 28 700 zł
Volkswagen Passat 1,8
benzyna + gaz, 1998 rok
Cena 1 000 zł
Yamaha DT ,1
--, 1997 rok
Cena 2 500 zł
Citroen Berlingo 1,6
benzyna, 2009 rok
Cena 18 500 zł
Volkswagen Passat 1,8
benzyna + gaz, 1998 rok
Cena 1 000 zł
Yanmar SV18 ,9
diesel, 2000 rok
Cena 92 000 zł
Toyota Avensis 1,8
benzyna, 2007 rok
Cena 21 500 zł
Volkswagen SHARAN 2,0
benzyna, 1996 rok
Cena 2 999 zł
Volkswagen Passat 1,8
benzyna + gaz, 1998 rok
Cena 1 000 zł
Volkswagen Passat 1,8
benzyna + gaz, 1998 rok
Cena 1 000 zł
 

autogiełda łódzka, giełda łódź, giełda samochodowa, Łódź, Puszkina, darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, autohandel, auto-giełda

Regulamin wortalu
Warunki korzystania z wortalu Auto Giełda
§ 1 Postawienia ogólne
1. Definicje terminów:
- Wortal - należy przez to rozumieć serwis internetowy zawierający ogłoszenia, oraz treści informacyjne w ramach domeny gieldalodz.com
- Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z wortalu tj. odwiedzającą podstrony wortalu lub osobę, która zamieściła co najmniej jedno ogłoszenie.
- Treści - należy przez to rozumieć całą prezentowaną treść w ramach wortalu: zdjęcia, grafiki, artykuły, informacje, layouty.
2. Wortal ma charakter ogłoszeniowo-informacyjny.
 
§ 2 Sposób i warunki korzystania z wortalu
1. Korzystając z Wortalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych "Warunków korzystania z wortalu Auto Giełda", jak i również z obowiązujących przepisów prawa polskiego,  oraz powszechnie przyjętych zwyczajów  w zakresie posługiwania się siecią Internet zwanych jako netykieta.
2. Działanie na szkodę Wortalu, niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek pokrycia kosztów związanych z naprawieniem powstałej szkody na ogólnie przyjętych zasadach.
3. Korzystanie z Wortalu jest nieodpłatne, a Wortal dostępny jest dla każdego użytkownika.
4. Wortal zintegrowany jest z usługą "Kody SMS", której właścicielem jest fimra Creative Team S.A.
5. Regulamin usługi "Kody SMS" dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.mobilepay.pl/Regulations/Regulamin Kody Dostepu SMS.pdf
6. W celu dodania ogłoszenia inego niż podstawowe tzw. "Starter" lub reklamy, Użytkownik zobowiązany jest do podania "Kodu SMS" o którym mowa w punkcie 4 i 5 § 2.
 
§ 3 Prawa autorskie
1. Zabrania się pobierać, drukować fragmentów lub całych stron wortalu.
2. Zabrania się kopiować, transmitować elektronicznie, utrwalać w dowolnej formie zawartości wortalu, w całości lub części, w celach komercyjnych i/lub prywatnych.
3. Treści, zdjęcia i grafiki umieszczone w wortalu, obięte są ochroną praw autorskich, zgodnie z ustawą o ochronie prawa autorskiego i prawami pokrewnymi. Naruszenie tych praw rodzi odpowiedzialność sprawcy na podstawie przepisów Prawa Autorskiego.
4. W treści wortalu, mogą być przedstawione odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie Wortalu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Auto Giełdę za treść wskazywanej strony WWW.
 
§ 5 Odpowiedzialność
1. Użytkownik, który umieszcza ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość danych kontkaktowych, treści ogłoszeń, oraz za naruszenie praw autorskich (m.in. zdjęcia, opis).
2. Założyciel wortalu Auto Giełda, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje związane z naruszeniem praw autorskich względem użytkowników oraz za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń lub ich elementów przez osoby trzecie z i/lub na innych serwisów internetowych.
3. Założyciel wortalu Auto Giełda, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek podszywania się pod Użytkowników przez osoby trzecie
4. Założyciel wortalu Auto Giełda nie ponosi odpowiedzialności względem Uzytkowników, za jakość bezpieczeństwa wortalu.
5. W przypadku naruszenia praw autorskich, szczególnie w tresći ogłoszenia, Auto Giełda zobowiązuje się usunąć ogłoszenie niezwłocznie od chwili uzyskania informacji o takiej sytuacji.
 
§ 6 Dane osobowe
Wortal Auto Giełda nie zbiera, ani nie przechowuje danych osobowych.
Powyższy regulamin obowiązuje od: 08-09-2010 r.

Cennik  | Regulamin  | Kontakt  | Ogłoszenia  | Archiwum  Wypady i noclegi weekendowe | Darmowe kursy z certyfikatami | Fotograf ślubny  
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu .
gieldalodz.com - copyright © 2010